Mobile learning. Els dispositius mòbils com a eina per al canvi metodològic.

ADREÇAT Tots els docents PLACES 14 DURADA 20 hores – 2 crèdits

CONTINGUTS

Importància dels dispositius mòbils en la vida i en l’escola. Educació vs prohibició. El model BYOD per a l’aula.
El canvi metodològic. Les TIC i el flipped classroom.
Activitat inicial amb Voki for Education.
Activitats interactives a l’aula. Nearpod.
Creació d’una APP Educativa.
Realitat augmentada: la revolució d’avui, l’educació del demà.
Principals aplicacions de realitat augmentada per fer-ne ús a l’aula i en la nostra tasca educativa.
Aplicacions educatives de realitat augmentada per a dispositius mòbils.
Creació d’un llibre de realitat augmentada.

Curs organitzat per Associació Encontre, Xarxa d’Educadors i Comunicadors.

PROFESSORAT Bartomeu Cardell Fluxà. Funcionari de carrera des de 1991, ha estat professor de Física i Química a l’IES Joan Alcover i després amb plaça definitiva a l’IES Son Rullan de Palma on ha estat coordinador TIC des de 1995 fins a 2011, any en que es va incorporar

IMPORTANT!!!! Curs homologat pel Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ:28-10-2019 … 07-01-2020

DATES I HORARI Dies 21, 22, 28 i 29 de gener; 3, 5, 10 i 12 de febrer de 2020
De 17.30 a 20.00 hores LLOC Escola de Formació i Mitjans Didàctics. Palma

PREU 20€ Persones afiliades a l’STEI: 10€